Połączenie z transceiver'em

Istnieją dwie możliwości sterowania:

- "hardware" kluczowanie via RTS lub DTR w serial porcie (preferowane)
- "software" sterowanie CAT interface (wewnętrzny port w transceiverze)

Podłączenie PTT, CW, oraz CAT (RXD i TXD) poprzez złącze 9- lub 25-pin.


Podłączenie manipulatora CW

Podłączenie manipulatora CW w MixW poprzez port joystick'a (złącze 15-pin)

TRLog-współpracujący z portem drukarki LPT

(Od MixW 2.05)