Mam na imię Jacek, między krótkofalowcami jestem znany pod znakiem SP9JCN. Pierwszą licencję uzyskałem w roku 1976. Od 1985 roku zajmuję się intensywnie komunikacją cyfrową. Najpierw była to emisja RTTY w paśmie 80 m - przy pomocy radiostacji "home made", modemu własnej konstrukcji i komputera Commodore C=64, a następnie packet-radio od roku 1992 kiedy to zaopatrzyłem się w pierwszy kontroler typu BayCom. Po zmianie komputera na PC 486/120 Mhz doszły emisje FAX i SSTV z wykorzystaniem programu JVFAX oraz modemu-komparatora. Obecnie wykorzystuję kartę dźwiękową Creative Sound Blaster Live 5.1 i oprogramowanie MixW do emisji SSTV, RTTY i PSK31 i innych.


    Na następnych stronach zamieszczam programy poświęcone emisjom cyfrowym i ich opisy oraz "Bibliotekę polskiego krótkofalowca" Krzysztofa OE1KDA.

Powrót do menu