SPIS ZBIORÓW:


  wsjt9_r3281.exe                              Program WSJT pod kartę dźwiękową. (wersja wsjt9 rel.32819)  
  simjt095.exe                             SimJT (wersja 0.9.5)
  specpakv2_213.exe                 Spectran V2
  wsjt_user_703_polish.pdf        Opis WSJT w języku polskim w/g OE1KDA.(wersja 7.0.3)
  wsjt_user_490_polish.pdf        Opis WSJT w języku polskim w/g SP6LB.(wersja 4.9.0)
  simjt_user_080_polish.pdf      Opis SimJT w języku polskim w/g SP6LB.(wersja 0.8.0)
  cwid.exe                                    Program generujący identyfikację telegrafią.
 
 

Powrót do menu