SPIS ZBIORÓW:

 wspr2_r1714.exe                          "Weak Signal Propagation Reporter" czyli "Obserwator propagacji słabych sygnałów".
 wspr_2.0_user_polish.pdf            Instrukcja do programu WSPR autorstwa K1JT w/g Krzysztofa OE1KDA
 
 

Powrót do menu