SPIS ZBIORÓW:

 
  mixw3_2_102.exe                  MixW3_2_102 (32 i 64 bit), plik instalacyjny PSK, RTTY, HELL, CW i wiele innych modulacji
                                                    pod kartę dźwiękową - trial 15 dni (ze strony UT2UZ).
                                                    (Modulację BPSK63 wywołuje się poprzez dopisanie nowego macro
                                                     [MODE:BPSK31][BAUDRATE:62.50] )
  mixw32102plk.zip                      Spolszczenie MixW32102plk.zip ze strony Ryszarda SP3CHT
  mixw2.20f.exe                           MixW v2.20f (32 i 64 bit) - trial 15 dni (ze strony UT2UZ).>
  mixw220plk.zip                          Spolszczenie MixW v2.20 ze strony Ryszarda SP3CHT

  mixw3_01b.exe                 MixW v3.01b (wersja beta)
  mixw219plk.zip                          Spolszczenie MixW v2.19 ze strony Ryszarda SP3CHT
  mixw2_20.zip                            MixW v2.20 plik instalacyjny - trial 15 dni (ze strony www.mixw.co.uk).
  mixW4-1.4.0-win64.exe            MixW4 v4.1.0 win64 - trial 15 dni (ze strony www.mixw.net).
  mixW4-1.4.0-win32.exe            MixW4 v4.1.0 win32 - trial 15 dni (ze strony www.mixw.net).
  mixw218 duo.exe                     MixW v2.18 do RigExpertS (dual chanel) (ze strony www.mixw.co.uk).
                                                    obsługuje: FT-1000MP FT-2000 FT-9000 IC-910 IC-7800 TS-2000
                                                    (ze strony www.mixw.co.uk)                                             
  modeolivia3.zip                         Biblioteka DLL modulacji OLIVIA (wgrać do katalogu MixW)                                                    
  mw2log.zip                                 Przegląd i archiwizacja logu v1.70 w/g HB9CIC
  1045.zip                                     Plik do MixW2 v2.18 po polsku w/g SP3CHT (plik należy rozpakować i wgrać do 'Plugins')
  qslprint107.zip                           Plik "qslprint" po polsku w/g SP3CHT (plik należy podmienić)
  qslprint108.zip                           Plik "qslprint" po polsku w/g SP3CHT (plik należy podmienić)
  Podłączenia                                Podłączenia w/g UT2UZ
  contests.zip                                Zbiór wszystkich bibliotek .dll
  pliki_dom.zip                              Zbiór wszystkich plików .dom
  macros.zip                                  Zbiór przykładowych plików MACRO
  dxatlas.zip                                  Zbiór plików do współpracy MixW z DXAtlas'em
  mixw32.zip                                 Opis programu MIXW v2.0 (j. polski w/g OE1KDA)
  mixw2-help.zip                           Opis programu MIXW v2.0 (j. polski w/g SP8SW)
  statsspdxrtty1.zip                      Plik do zawodów SP DX RTTY
  sp16w.dom                                 Plik Domain 16 polskich województw (pliki *.dom, pobierać "Zapisz element jako ...")
 

 Informacja ze strony Ryszarda SP3CHT !!!

Dostępny jest plik ze spolszczeniem interfejsu dla najnowszej wersji programu 2.20. (ostatnie poprawki 4.10.2010 !!).
Plik 1045.lng należy "rozpakować" w Windows7 do katalogu : C:\Users\nazwa-użytkownika\AppData\Roaming\MixW\Plugins".

UWAGA - przed rozpoczęciem instalacji nowej wersji proszę sobie zrobić kopię istniejącej !!!!

Ukazała się ostatnio nowa wersja programu MixW 3.01.
Zgodnie z zapowiedziami autora jest to "kolejny krok" przybliżąjacy użytkowników do wersji 4 programu.
Aktualizacja (upgrade) do tej wersji jest dostępna "za darmo" dla użytkujących program MixW powyżej 10 lat,
a dla pozostałych konieczne jest zapłacenie za możliwość przejścia z wersji 2xx do wersji 3xx programu.

Postępowanie przy instalacji podobnie jak dla wersji 2.20 programu.

"Przy okazji" zwracam uwagę Kolegów na "nowy" sposób rejestracji oprogramowania, który odbywa się poprzez strony MixW !!!!"

Powrót do menu