SPIS ZBIORÓW:

 7plus.zip             Insrukcja do kodera "7plus" (DOS i Windows).

 7plushlp.zip        Instrukcja do kodera "7plus" w formacie pomocy dla Windows.

 win7plus.zip        Instrukcja do programu "Win7plus".

 perl.zip                Krótki opis programu PERL.

 bcm139.zip          Instrukcja do oprogramowania skrzynki Baycom-Box v. 1.39 (DOS).

 bcmdod.zip          Opisy programów dodatkowych dla skrzynek Baycom-Box (DOS).

 bcn150.zip            Instrukcja do oprogramowania węzła Baycom-Node w wersji 1.50 (DOS).

 dvms.zip               Instrukcja do skrzynki fonicznej DVMS w formacie pomocy dla Windows.

 fbb700.zip             Instrukcja do oprogramowania skrzynki F6FBB w wersji 7.00.

 gp160.zip              Instrukcja do programu GP v1.60 i v1.61 wraz z programami dodatkowymi.

 gshpc100.zip         Insrukcja programu SSTV "GSHPC" v1.01 i v1.20. Zawiera objaśnienie stosowanych norm SSTV i schematy konwerterów.

 hamcom31.zip       Instrukcja programu "HAMMCOM" w wersji 3.1.

 javfax7.zip             Instrukcja programu "JVFAX" w wersjach 7.0 i 7.1.

 pcflex.zip               Opis węzła PC-Flexnet w wersjach 3.3e - 3.3g (DOS i Windows).

 rmnc30.zip             Opis oprogramowania węzła RMNC-Flexnet w wersjach 3.0 i 3.3.

 sstv.zip                    Instrukcja do programu SSTV w/g DL2UR.

 tfkiss20.zip            Opis sterownika "TFKISS" w wersji 2.0.

 tfpc33.zip               Opis sterowników "TFPCR" w wersji 3.30, "TFPCX" w wersji 2.00 i "TFPCX4ip"

 tfx28.zip                 Opis rodziny sterowników "TFX" w wersji 2.8.

 tnc2.zip                    Pordęcznik użytkownika kontrolera TNC2 (oprogramowanie TAPR, TF i TheNet).

 tnc2html.inf            Informacja o instalacji i korzystaniu z podręcznika HTML.

 tnc2html.zip            Podręcznik użytkownika kontrolera TNC-2 w formacie HTML.

 tnc3-pl.zip                 Instrukcja kontrolerów TNC3S, TNC31S i TNC31SX.

 tnn150.zip               Opis oprogramowania węzła TheNet-Node w wersji 1.50 (DOS).

 tnn173.zip               Opis oprogramowania węzła TheNet-Node w wersji 1.73 (LINUX).

 top.zip                       Instrukcja do programu terminalowego "TOP" (DOS).

 tsth142.zip               Instrukcja programu "TSTHOST" w wersjach 1.40. 1.41 i 1.42 (DOS).

 vp220.zip                 Instrukcja do programu terminalowego "Visual Packet" w wersji 2.20 (Windows).

 wingt170.zip             Instrukcja do programu "WinGT" w wersjach 1.70 i 1.80 (Windows).

 x1j4.zip                     Opis oprogramowania węzła TheNet-X1J4.

 pbpg.zip                   Instrukcja programów PG i PG.

 stsplus.zip                Instrukcja programu obliczającego orbity satelitów.

 wingt300.zip             Instrukcja programów WinGT i WinBox w wersji 3.00.

 wingt30.inf                   Opis zainstalowania pliku WINGT30.ZIP.

 wingt30.zip               Instrukcja programów WinGT i WinBox w wersji 3.00 w formacie HTML.

 polski.zip                   Plik "polski.zip", to biblioteka "polski.dll" dla programu WinGT.

 xnet114.zip               Instrukcja programu węzłowego (X)Net.

 tcpip.zip                    Opis protokołu TCP/IP.

 jnos.zip                      Opis programu JNOS.

 w95sstv.zip               Opis programu W95SSTV w/g N7CXI & VE3EC pod kartę dźwiekową.

 tnc2mult.zip              Opis kontrolera TNC2Multi.

 yam.zip                      Opis kontrolera YAM (1200/9600) w/g IV3MWV.

 psk31.zip                   Opis programu PSK31 (tłumaczenie Kol. SP7DQR).

 mixw123d.zip            Opis programu MixW123Demo w/g UT2UZ (PSK, RTTY i inne).

 chrpix.zip                   Opis programu ChromaPix w/g N7CXI & VE3EC (SSTV).

 polsk.zip                   Nowa biblioteka do WinGT v3.17 i zbliżonych wersji.

 winpack.zip               Instrukcja programu WinPack.

 jvcomm32.zip           Instrukcja programu JVCOMM32.

 digipan.zip                Instrukcja programu DigiPan.

 mt63.zip                     Instrukcja programu MT63 (RTTY).

 winpsk.zip                 Instrukcja programu WinPSK.

 mmtty.zip                    Instrukcja programu MMTTY w/g JE3HHT.

  mixw32.zip                  Opis programu MixW v2.0 (j.polski w/g OE1KDA).
  mixw2-help.zip            Opis programu MIXW v2.0 (j. polski w/g SP8SW)
 
  flexnet32.zip                Opis programu Flexnet32
 
  paxon.zip                      Opis programu Paxon
 
  gp161b.zip                    Opis programu GP v1.61b w/g SP1LOP
 
 

Powrót do menu